Om Palms Måleri

En lång tradition av ett gott hantverk

Målerifirma Bernhard Palm AB är ett familjeägt måleriföretag och grundades redan 1928 av Målarmästare Bernhard Palm i Norrköping. Vi erbjuder byggföretag och fastighetsägare samt privatpersoner alla typer av måleriarbeten. Vi har alltid satt kvalitet och effektivitet i centrum och vet att det är därför som våra kunder väljer oss.

Vi vet att ett gott utfört arbete betyder en nöjd kund och en minst lika nöjd målare. Därför vårdar vi omsorgsfullt samarbetet med våra kunder och leverantörer. Det är därför vi alltid garanterar ett bra slutresultat.

Medlemmar i Måleriföretagen

Vi är medlemmar i Måleriföretagen som är bransch- och arbetsgivarorganisation för måleriföretag i Sverige. Organisationens uppgift är att utveckla det professionella måleriet genom att erbjuda kvalificerade tjänster inom service och utveckling till oss medlemsföretag.

Nöjd-Kund-Garanti

Att köpa måleri av oss som medlemmar i Måleriföretagen har nu blivit ännu tryggare. Vi tillsammans med alla andra medlem har har vi infört en Nöjd-Kund-Garanti. Det innebär att du har en extra garanti i två år på utfört arbete. Dessutom har du rätt till en opartisk besiktning och om det skulle påvisas eventuella fel och brister blir dessa tillrättade av respektive medlemsföretag eller genom Nöjd-Kund-Garantins försorg.

BEVARA ger rena tak och fina fasader!

Vi är auktoriserade av BEVARA. BEVARA-serien består av produkter som förebygger påväxt och beläggningar som alger, mögel och lav utan att skada underlaget. Produkterna rengör effektivt ytbeläggningar på tak, fasader, sten med mera. Dem innehåller dessutom komponenter som förlänger effekten och ger en förstärkt förebyggande effekt mot ny påväxt.

Intyg och certifikat

ID06

FotoID-kort för byggbranschen. Det är Sveriges Byggindustrier ihop med Byggbranschen i samverkan som har skapat standarden för korten. Detta för att försvåra obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen och därmed komma åt svartarbete samt att höja säkerheten på byggen.

Liftutbildning

Utbildningens mål är att minimera olyckor med mobila arbetsplattformar, dels genom att ställa krav på utbildare och deras genomförande av utbildningar, dels genom att informera beställare och brukare om de krav som finns för att uppnå ett säkert nyttjande av mobila arbetsplattformar.

Hjärtsäker zon

 I en Hjärtsäker Zon finns personer som är utbildade i hjärt-lungräddning samt tydliga riktlinjer i hur man agerar om någon drabbas av hjärtstopp. Personer som kan HLR samt tydliga riktlinjer på platsen om hur ett hjärtstopp ska hanteras.

SSG

SSG Entre är en säkerhetsutbildning för entreprenörer inom industrin. Entreprenörer är en utsatt arbetsgrupp som vistas i traditionellt riskfyllda miljöer. Utbildningarna som finns i konceptet syftar till att öka medvetenheten om riskerna och hur de ska hanteras.

Kan vi hjälpa dig?

Vi hjälper dig gärna om du har några frågor eller idéer

Besök

Rörgatan 6
Box 63, 601 02 Norrköping

Ring

011-265180

E-post

info@palmsmaleri.se